ดราม่า

Sono Mono. Nochi ni… (Reboot)

4.6
24 ซีซั่น 1 ตุลาคม 14, 2021
23 ซีซั่น 1 กันยายน 20, 2021

One Piece

4.3
1028-ENG ซีซั่น 1 ตุลาคม 9, 2021
1027 ซีซั่น 1 ตุลาคม 8, 2021

The Faded Memory

4.3
6 ซีซั่น 1 ตุลาคม 3, 2021
5 ซีซั่น 1 ตุลาคม 3, 2021

Rise From The Rubble

4.5
20 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 30, 2021
19 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 30, 2021

The Rebirth Daughter is not Good

4.2
16 ซีซั่น 1 มิถุนายน 27, 2021
15 ซีซั่น 1 มิถุนายน 8, 2021

Me And Four Mr.Gu

4.6
40 ซีซั่น 1 มิถุนายน 22, 2021
39 ซีซั่น 1 มิถุนายน 22, 2021

Metropolitan System

4.2
208 ซีซั่น 1 มิถุนายน 1, 2021
207 ซีซั่น 1 มิถุนายน 1, 2021

The Holy Grail of Eris

3.9
17 ซีซั่น 1 เมษายน 18, 2021
16 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 21, 2021

Tensei Youjo wa Akiramenai

4.6
9 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 18, 2021
8 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 12, 2021