ดราม่า

Me And Four Mr.Gu

4.5
38 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 15, 2021
37 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 2, 2021

One Piece

4.1
1004 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 14, 2021
1003-TH ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 9, 2021

Star Martial God Technique

3.8
318 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 7, 2021
317 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 7, 2021

The Rebirth Daughter is not Good

5
11 ซีซั่น 1 มกราคม 13, 2021
10 ซีซั่น 1 ธันวาคม 30, 2020

SuperNova

4.8
107 ซีซั่น 1 ธันวาคม 6, 2020
106 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 28, 2020

Asper Kanojo

5
23 ซีซั่น 1 กันยายน 21, 2020
22 ซีซั่น 1 กันยายน 21, 2020

Skeleton Soldier

5
71 ซีซั่น 1 กันยายน 8, 2020
70 ซีซั่น 1 กันยายน 8, 2020

Me and My 26-year-old Female Tenant

5
47 ซีซั่น 1 สิงหาคม 3, 2020
46 ซีซั่น 1 สิงหาคม 3, 2020

Holy Chef, Crazy Empress

3.8
12 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020
11 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020

Under The Water and Mutated Fish

5
5 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020
4 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020