ดราม่า

The Holy Grail of Eris

5
13 ซีซั่น 1 ตุลาคม 27, 2020
12 ซีซั่น 1 ตุลาคม 27, 2020

Star Martial God Technique

5
220 ซีซั่น 1 ตุลาคม 13, 2020
219 ซีซั่น 1 ตุลาคม 13, 2020

Asper Kanojo

5
23 ซีซั่น 1 กันยายน 21, 2020
22 ซีซั่น 1 กันยายน 21, 2020

Skeleton Soldier

5
71 ซีซั่น 1 กันยายน 8, 2020
70 ซีซั่น 1 กันยายน 8, 2020

Me and My 26-year-old Female Tenant

5
47 ซีซั่น 1 สิงหาคม 3, 2020
46 ซีซั่น 1 สิงหาคม 3, 2020

Holy Chef, Crazy Empress

4.3
12 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020
11 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020

Under The Water and Mutated Fish

5
5 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020
4 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2020