ผจญภัย

Star Martial God Technique

3.7
401 ซีซั่น 1 ตุลาคม 15, 2021
400 ซีซั่น 1 ตุลาคม 13, 2021

Sono Mono. Nochi ni… (Reboot)

4.6
24 ซีซั่น 1 ตุลาคม 14, 2021
23 ซีซั่น 1 กันยายน 20, 2021

High Energy Strikes

4.3
77 ซีซั่น 1 ตุลาคม 13, 2021
76 ซีซั่น 1 ตุลาคม 1, 2021

School Flower Master

4.2
120 ซีซั่น 1 ตุลาคม 11, 2021
119 ซีซั่น 1 ตุลาคม 11, 2021