ลึกลับ

Tangyan in The Other World

4.8
76 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 26, 2020
75 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 20, 2020

Metropolis Killing Arrogant Immortal

5
11 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 26, 2020
10 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 25, 2020

My Girlfriend is a Zombie

4.3
63 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 26, 2020
62 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 15, 2020

Hime-sama-Goumon-no Jikandesu

4.6
76 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 24, 2020
75 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 18, 2020

Akai Kiri no Naka kara

4.5
3.2 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 22, 2020
3.1 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 18, 2020

Villain Initialization

2.3
6 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 10, 2020
5 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 10, 2020

If AI Rules the World

5
2 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 8, 2020
1 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 3, 2020

Spirited Away By The Rain Woman Youkai

5
22 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 7, 2020
21 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 7, 2020

Tougen Anki

5
3 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 6, 2020
2 ซีซั่น 1 ตุลาคม 18, 2020

Endless Your World

4.6
1 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 5, 2020

Immortal, Invincible

5
18 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 3, 2020
17 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 3, 2020

The Holy Grail of Eris

5
13 ซีซั่น 1 ตุลาคม 27, 2020
12 ซีซั่น 1 ตุลาคม 27, 2020