ลึกลับ

Spirited Away By The Rain Woman Youkai

5
36 ซีซั่น 1 มีนาคม 1, 2021
35 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 22, 2021

The Holy Grail of Eris

4.2
16 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 21, 2021
15 ซีซั่น 1 มกราคม 9, 2021

Seibetsu “Mona Lisa” no Kimi he.

4.5
19 ซีซั่น 1 กุมภาพันธ์ 2, 2021
18 ซีซั่น 1 มกราคม 15, 2021

Immortal, Invincible

5
22 ซีซั่น 1 ธันวาคม 13, 2020
21 ซีซั่น 1 ธันวาคม 13, 2020

Villain Initialization

3.4
14 ซีซั่น 1 ธันวาคม 6, 2020
13 ซีซั่น 1 ธันวาคม 6, 2020

Akai Kiri no Naka kara

4.4
3.2 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 22, 2020
3.1 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 18, 2020

If AI Rules the World

5
2 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 8, 2020
1 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 3, 2020

Tougen Anki

5
3 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 6, 2020
2 ซีซั่น 1 ตุลาคม 18, 2020

Endless Your World

4.7
1 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 5, 2020