.

ศิลปะการต่อสู้

Martial Emperor

4.3
60 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2021
59 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 23, 2021

Metropolitan Reverence

5
50 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 22, 2021
49 ซีซั่น 1 มิถุนายน 8, 2021

Karate Baka Isekai

5
15 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 20, 2021
14.2 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 20, 2021