ศิลปะการต่อสู้

Tangyan in The Other World

4.8
109 ซีซั่น 1 ตุลาคม 15, 2021
108 ซีซั่น 1 กันยายน 24, 2021

Sono Mono. Nochi ni… (Reboot)

4.6
24 ซีซั่น 1 ตุลาคม 14, 2021
23 ซีซั่น 1 กันยายน 20, 2021

Jinrouki Winvurga

2.5
50 ซีซั่น 1 ตุลาคม 12, 2021
49 ซีซั่น 1 ตุลาคม 12, 2021

This Swordsman is a Bit Picky

5
9 ซีซั่น 1 ตุลาคม 10, 2021
8 ซีซั่น 1 กันยายน 28, 2021

Bowblade Spirit

4.1
80 ซีซั่น 1 ตุลาคม 2, 2021
79 ซีซั่น 1 ตุลาคม 2, 2021

WuDao Du Zun

4.2
324 ซีซั่น 1 กันยายน 29, 2021
323 ซีซั่น 1 กันยายน 28, 2021

Jiang Xiaofan

4.2
115 ซีซั่น 1 กันยายน 26, 2021
114 ซีซั่น 1 กันยายน 25, 2021

Virtual World: Close Combat Mage

5
81 ซีซั่น 1 กันยายน 25, 2021
80 ซีซั่น 1 กันยายน 25, 2021

Martial Emperor

4.4
67 ซีซั่น 1 กันยายน 24, 2021
66 ซีซั่น 1 กันยายน 24, 2021

SuperNova

4.8
138 ซีซั่น 1 กันยายน 23, 2021
137 ซีซั่น 1 กันยายน 13, 2021