เรื่องเศร้า

Hong Tianshen Zun

3.9
95 ซีซั่น 1 มีนาคม 22, 2021
94 ซีซั่น 1 มีนาคม 15, 2021

Koushaku Reijou no Tashinami

4.7
54 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 14, 2020
53 ซีซั่น 1 พฤศจิกายน 14, 2020

Tokyo Babel

5
5 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 10, 2020
4 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 10, 2020

Tokidoki

5
Tokidoki 1 ซีซั่น 1 กรกฎาคม 7, 2020

Tokyo Babel

5
2 ซีซั่น 1 มิถุนายน 10, 2020
1 ซีซั่น 1 มิถุนายน 10, 2020

Temple of dragon king

5
2 ซีซั่น 1 มิถุนายน 6, 2020
1 ซีซั่น 1 มิถุนายน 6, 2020