.

มังงะที่จบแล้ว

Soushikikan to Watashi no Jijou

5
6.5 ซีซั่น 1 มิถุนายน 1, 2020
6 ซีซั่น 1 มิถุนายน 1, 2020

Love Rush!

5
13 มิถุนายน 1, 2020
12 มิถุนายน 1, 2020

Luminous Blue

5
9.5 มิถุนายน 1, 2020
9 จบ มิถุนายน 1, 2020

Tale of a Girl and a Delinquent Who’s Bad with Women

4.6
26 END มิถุนายน 1, 2020
25 มิถุนายน 1, 2020